Zespołowe:

 • wczesna stymulacja rozwoju dziecka
 • zabawy wspomagające rozwój dzieci w wieku 2- 5 lat przygotowujące do podjęcia edukacji przedszkolnej
 • zabawy wspomagające rozwój dzieci w wieku 5-6 lat przygotowujące do podjęcia nauki w szkole
 • twórcze zajęcia rozwijające talenty i zdolności dzieci oraz pokonujące ich nieśmiałość
 • zabawy logopedyczne
 • terapia pedagogiczna i wsparcie dla osób z orzeczoną dysleksją
 • zajęcia wspomagające dzieci w przystosowaniu się do działania w grupie przedszkolnej i szkolnej
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży uczące kreatywności i logicznego myślenia (treningi twórczości)


Indywidualnie:

 1. Diagnozy:
 • psychologiczne
 • trudności szkolnych
 • ryzyka dysleksji
 • dysleksji rozwojowej
 • ADHD
 • logopedyczne
 1. Zajęcia:
 • terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży (dysleksja, dysgrafia)
  terapia psychologiczna
  spotkania diagnozujące i wspomagające wybór drogi kształcenia i zawodu dla młodzieży
  terapia rodzin
  terapia uzależnień
  terapia logopedyczna
  arteterapia